Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_VÌ SAO ?!


VÌ SAO ?!


Ngồi bên anh,
nhắc tên người  cũ.

Đêm Hạ nồng.
Mắt ai … mùa Đông?!

Vầng trăng rằm,
rũ, còn … một nửa

Biển yên bình!
Quằn quại …
BÃO GIÔNG !!!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn, mùa Phượng 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_VÌ SAO ?! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM