Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TRỌ.


TRỌDòng sông trọ giữa hai bờ bồi - lỡ,
Giọt sương khuya trọ nhánh cỏ ven hồ.
Tình không trọn,
Trọ hai đầu nỗi nhớ.
Người ngồi đây,
Hồn trọ bởi câu Thơ

PHAN NGỌC HẢI

02-09-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TRỌ. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM