Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CÕI … RONG CHƠI!


CÕI … RONG CHƠI

Rong chơi trong cõi ta bà
Vấp câu thơ "đắng” lòng ta chạnh lòng!
Cuộc đời sắc sắc, không không…
Thắt chi chữ NGHIỆP, buông thòng chữ DUYÊN?!

Lắt lay hai mảnh -  TÌNH, TIỀN
Đời ta tay trắng! Chớ phiền – dạ đau….!
Buồn vui, Thơ thẩn đôi câu
Chuốt trau. Lúc ngã – vịn cầu … đứng lên!!!

PHAN NGỌC HẢI
SaiGon, 1:30 – 30 – 05 - 2012

QUA CẦU RÚT VÁN
Họa vần với "CÕI...RONG CHƠI"
 ----------
Lãng du trong cõi đàn bà
"Chính nhân quân tử", người ta nể lòng
Bao dung, coi nhẹ như không
Đời đào hoa quá, nặng lòng tơ duyên
Đa mang, gương trước nhãn tiền
Đừng đa nghi để buồn phiền, sầu đau !
Tình trường chớ cắm sào sâu
Giữa đường, rút ván qua cầu - Khó lên !
TRÚC TÂM
02/06/2012 | 20:42
 
Thân, thương một chút, không yêu!
Rong chơi... gặp đá... cũng nhiều vòng vo.
Blog... là quán giang hồ?
Ghé thăm... chiêu mộ mộng mơ... đi nào!
Rong chơi... trèo mấy bờ rào,
Khổ thân... đợi nước, chống sào thuyền lên.
THẦY GIÁO GIÀ
 
Tặng bạn hết nước Cửu Long
Rửa câu "thơ đắng’’ cho lòng nhẹ tênh
Rất vui khi bạn đứng lên
Hành trang ngày mới , vui miền tương lai
võ đình phương
07/07/2012 | 16:35 

Một bầu trời thật bình yên
Vùng trời mang đậm nỗi niềm thương yêu
Bờ vai tựa...lúc liêu xiêu
Vòng tay chia sớt mọi điều buồn vui
Trời đêm nắng hửng lên rồi !
Bình minh lấp lánh chim trời reo ca...
HADONGST

02/06/2012 | 19:08

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CÕI … RONG CHƠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM