Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CÕI … RONG CHƠI!


CÕI … RONG CHƠI
  


Rong chơi trong cõi ta bà
Vấp câu thơ "đắng” lòng ta chạnh lòng!
Cuộc đời sắc sắc, không không…
Thắt chi chữ NGHIỆP, buông thòng chữ DUYÊN?!

Lắt lay hai mảnh -  TÌNH, TIỀN
Đời ta tay trắng! Chớ phiền – dạ đau….!
Buồn vui, Thơ thẩn đôi câu
Chuốt trau. Lúc ngã – vịn cầu … đứng lên!!!

PHAN NGỌC HẢI

SaiGon, 1:30 – 30 – 05 - 2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CÕI … RONG CHƠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM