Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_THU.THU…


Biết, mùa Thu,
Đâu phải của riêng mình.
Nên chỉ dám lén nhìn
Đêm Trăng sáng
Ngắm Cúc vàng
Viết bài Thơ thầm lặng….
Chút hương đồng, gió nội
Gửi
MÙA THU !!!


PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_THU. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM