Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_HÀNG CAU QUÊ NGOẠI!


HÀNG CAU QUÊ NGOẠI


Hàng cau lã ngọn, tung trong gió,
Như cô gái quê xỏa tóc. Buồn!
Nhìn cau – nhớ ngoại, thương ngày nhỏ,
Hạt nắng tròn vo, chẳng vấn vương!

Nhiều năm, xuôi ngược – đường cơm áo,
Được, mất, hơn, thua… giữa chợ đời,
Mang vết thương lòng – sau giông bão,
Về quê. Gọi, nhớ: Tuổi Thơ ơi!

Hàng cau lã ngọn – Buồn nhân thế,
Hay xót thương ta: Một cánh chuồn?!
Phận mỏng, duyên thưa – đời dâu bể…
Mà cau lã ngọn,
Bẹ cau rơi ?!!!

PHAN NGỌC HẢI
01 – 11 - 2011


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_HÀNG CAU QUÊ NGOẠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM