Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_THƠ TÌNH TRÊN BLOG ...!


THƠ TÌNH TRÊN BLOG ...!

Chị ơi,
Chị cũng làm Thơ
Cũng thương nhớ, cũng đợi chờ. Xót xa!
Khác chăng – lỡ kiếp đàn bà
Lượn lờ … ngang dọc, người ta chê cười!

Xót người phận mỏng duyên ôi
Ban chút nhan sắc, trời đòi “ba sinh”!
Bạc sợi tóc, trắng băng trinh
Đâu là gỗ đá, cũng tình … cũng mơ!

“Say” mà được nói bằng Thơ
Còn hơn nghiêng ngã, ỡm ờ … gió mây!
“Lều Tình” thơ thẩn … cứ xây
Đừng nằm bên “đó”, bụng “đây” … cuối trời!

Đã xa đầu sáu…chị ơi!
“Trầu cau” là chuyện đãi bôi – dối lòng!
Bút Thơ, xin chớ bẻ cong!
Chút hờn – ghen tị, bé … dòng Thơ DUYÊN!!!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn! 12:00 – 25 – 06 - 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_THƠ TÌNH TRÊN BLOG ...! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM