Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_VẪN CÒN


VẪN CÒN
Riêng tặng anh TRÚC TÂM thân quí!Vẫn còn  nắng đẹp.
Chiều nay
Em gom mây  trắng,
về xây "lều  vàng”
Cất bao hệ lụy trần gian
Nhốt bao đau khổ, tháng năm lở - bồi!

Vẫn còn Phượng thắm –
anh ơi!
Tháng tư lửa hạ, bồi hồi sắc hoa …
Rớt rơi tiếng cuốc.
Chiều tà
Giục người viễn xứ ….
Nhớ nhà, nhớ quê!

Vẫn còn tiếng sáo trên đê
Thì còn "thơ thẩn”
đi – về "đó … đây”
Tóc xanh dù đã sương phai
Vẫn còn lệch gánh đôi vai …
chữ TÌNH!

Vẫn còn!
Còn mãi - nhé anh
Dẫu: Đời cõi tạm!
Cái Tình … muôn sau!
Mong sao, giữ đẹp hồn nhau
Thắp bùng lửa Hạ!
Cất sầu hiên Đông!

Vẫn còn
Thơ ấm!
Rượu nồng!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG, 16 – 04 – 2012


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_VẪN CÒN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM