Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_ĐÒ TRĂNG …!


ĐÒ TRĂNG …!


Nửa khuya
văng vẳng gọng hò
Xôn xao sóng nước –
con đò chở trăng?!

Vén rèm thưa, gót nhẹ nhàng
Ngẩn ngơ –
bến vắng,
bóng … hàng phi lao!

Tầng không,
rớt tiếng nhạn chào
Xếp bài thơ mới,
dạ nao nao buồn!

Xa xa
trầm lắng hồi chuông
Vọng từ cổ tự,
dỗ hồn … chênh chao!

Đò trăng
về phía trời nào?
Để người ở lại,
khối sầu … riêng mang???!

PHAN NGỌC HẢI
3:15 – 17 – 04 - 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_ĐÒ TRĂNG …! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM