Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_MÙA VÀNG


MÙA VÀNG


Giọt thơm  trời đất cho đời
Rợp đồng,  hương lúa … à ơi – mùa vàng!

Hạt ngon tươi trắng ta ăn
Là bao mưa nắng nhọc nhằn … đẫm vai.
Được ngọt ngào, đã đắng cay
Bàn chân tóe máu – đất đai thảo hiền!

Cánh cò bắt nhịp: hai, giêng
Tiếng chim ríu rít gọi chuyền lời vui
Trời trong, mây trắng … mĩm cười
Gió đồng dìu dặt, đánh rơi … nhọc nhằn!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG, 28/02
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_MÙA VÀNG "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM