Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TỈNH & XÔNG THƠTỈNH !

Chợ đời, con trót lấm chân
Hồn Thơ – lầm bụi. Phong trần nặng mang.
Huỳnh y, tràng hạt…. người lần.
Một lời thuyết giảng -  Nguyệt rằm trong con!

PHAN NGỌC HẢI
12:00 – 25 – 11 – 2011 


XÔNG THƠ
---   ooo   ---
(Nhân  đọc  một  tập  thơ  được  tặng  của  TNTU)

Thơ  người  thanh  sạch,  tinh  khôi
Bao  năm  vinh,  nhục.
Thơ  tôi  tục  phàm!
Trần  gian,  hệ  lụy  đa  mang
Được,  không,  yêu,  ghét… .Võ  vàng  trái  tim!

Thiên  di.
Tôi  -  Một  cánh  chim!
Ước  miền  quang  đãng….
Xa  miền  trầm  luân!
Chờ  mai,  dưới  ánh  nguyệt  rằm,
Tôi  về  tắm  gội,
Xông  trầm… Thơ  tôi!!!

PHAN NGỌC HẢI
14:00 -24 – 11 2011 Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TỈNH & XÔNG THƠ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM