Thơ mới nhất:

Menu

TRĂNG GÒ CÔNG_Thơ & NhạcTRĂNG GÒ CÔNG!
---   ooo   ---

Thơ Phan Ngọc Hải
Nhạc Mộc Thiêng

Mai anh xa.
Gò Công ở lại
Với nụ tình vừa bén ... cháy tim!
Sóng Tân Thành, nhớ ai –
cuộn mãi?
Trăng Hoàng Gia ...
vằng vặc thâu đêm!

Mai anh xa.
Gò Công vẫn nhớ
Gót chân ai
vẹt phố rêu phong
Đêm Gia Thuận,
ngồi nghe gió nổi
Ánh trăng thơm,
vương tóc ... bềnh bồng!

Mai anh xa.
Gò Công … tiêng tiếc
Câu thơ,
chưa đủ ý … tròn vần
Trăng thấu hiểu –
tuôn ánh vàng … tha thiết
Kéo vào lòng –
hai chiếc bóng "cô đơn”!

PHAN NGỌC HẢI


Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " TRĂNG GÒ CÔNG_Thơ & Nhạc "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM