Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_MẤT!


MẤT
—   ooo   —

Tôi đang đi – về phía trời chiều
Nỗi buồn trong gió.
Bước chân xiêu
Đã biết mùa Thu … không còn nữa
Lòng mơ chi –
nhặt nắng vàng … yêu?!

Để tuột khỏi tay … giấc ngọc ngà
Biển đời – từ đó
đón phong ba
Câu thơ,
mỗi chữ vương … mầm bão
Môi đẫm nụ cười.
Mắt xót xa!

Tôi chẳng giám mơ về quá khứ
Một lần lui –
chấp nhận bể dâu…
Hiện tại với tôi …
cơn mộng dữ…
Khắc mãi đời nhau 
BIỂN TÍM –  SẦU …..!!!

PHAN NGỌC HẢI


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_MẤT! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM