Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TIẾCTIẾC

Tiếc! Vầng trăng đã úa máu rồi!
Đâu còn một thuở ánh trăng tươi?
Đâu còn nữa - mãnh trăng viên mãn.
Soi đáy Sông Thơ…Tiếc!
Ngậm ngùi!!!


PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TIẾC "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM