Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NÓI VỚI ANH.


NÓI VỚI ANH Đừng buồn nha anh,
 Những lúc em cố tình bướng bỉnh,
là khi trái tim …. thật sự yếu mềm!
Trước biển đời cuồn cuộn … bão giông,
em – cánh chim, chênh chao ... bé nhỏ!

Cuối đời  ta ...
hình như mắc nợ?!
Câu thơ buồn. 
Ruột thắt, hồn đau!
Gội mưa ngàn, bạc tóc - tìm nhau ...
tay chưa chạm. Sóng trào, gió cuộn!

"Nửa trái sim, bát nước lưng"...
cùng uống.
Đạp thác ghềnh ... thắp lửa "tim Thơ”,
dẫu quanh ta, không có bến bờ! 
Em -  là con chim khát khao …
chết trong "Gai Mận”!!!

 PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn!
19:30 15 – 06 – 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NÓI VỚI ANH. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM