Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TUỔI THƠ … ƠI!


TUỔI THƠ … ƠI!


Muốn về ngày xửa ngày xưa
Thuở còn đuổi bắt, tắm mưa – sân nhà!

Trường làng cách xóm - không xa
Có hai đứa nhóc -  tấm quà … chia nhau!

Lá sen, kết nón đội đầu
Đứa làm phu kéo, mo cau … đứa ngồi!

Đâu ngờ ngã rẽ cuộc đời
Đứa vào cửa Phật, đứa …. trời phong ba!

Ruổi rong trong cõi ta bà
Chiều nay chợt nhớ … ngày qua  – chạnh lòng!

Tuổi thơ ơi! Quả bóng hồng!!!

PHAN NGỌC HẢI

Sài Gòn – 16:30 – 06/08/2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TUỔI THƠ … ƠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM