Thơ mới nhất:

Menu

VỀ_Thơ Nhạc

VỀ … !
 ---   ooo   ---Và một ngày
em sẽ về nơi ấy
Chỉ trăng, sao, …
sương đẫm ngọn cỏ mềm
Biển trầm mặc
sau tháng năm cuồng dại
Chút Thơ buồn
phủ phục … chốn bình yên!

Xin gửi lại
bài thơ … Ngày Li Biệt
Em ra đi
đồng vọng tiếng chuông chiều
Trời êm ả,
trở về vô thủy kiếp
Vắt cạn hồn
Thong thả …
Một miền YÊU!!!


PHAN NGỌC HẢI

.

Share This:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " VỀ_Thơ Nhạc "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM