Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_EM VẪN CHƯA VỀ?!


EM VẪN CHƯA VỀ!

Em vẫn chưa về thăm quê cũ
Thân trai hồ hải vướng đường mây
Lỡ kiếp phong trần, đời lữ thứ
Chiều nơi đất khách … ngậm ngùi say!

Em vẫn chưa về. Hồn – chốn cũ
Ngày xa! Gót chị đỏ màu son
Thân ngà e ấp sau nền lụa …
Nay Xuân dần rụng. Buổi hoàng hôn!

Em vẫn chưa về! Thương lối cũ
Hàng cây lả bóng … nhớ miên man
Có chị, có em … ngày nắng ấm
Một bước thiên di. Phận lỡ làng!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG – Chiều 14/03


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_EM VẪN CHƯA VỀ?! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM