Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NẾU!

NẾU !Nếu là Thơ!
Những vần Thơ gan ruột
Chở hộ đời:
bao trăn trở,
nông sâu!
Đừng khổ - kiếp ve,
ngậm hờn - đời cuốc!
Cũng đừng mơ –
đốm lửa
đốt tinh cầu!

PHAN NGỌC HẢI

SG, tối 01 – 05 - 2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NẾU! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM