Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CHÁY!


CHÁY … !


Chút niềm riêng, ai biết?
Hớn hở nỗi vui chung.
Đằm sâu trong lòng Biển
Là nỗi đau … khôn cùng!

Em như búp Phượng vui ngày Hạ!
Ngậm nỗi niềm –
sắc máu ủ trong hoa.
Đừng xao xác
Thơ – đời, anh nhé!
Phượng mở bung.
Tim cũng vở òa!

Ôm nỗi nhớ cuồng phong.
Câm nín!
Giấu trong tim.
Năm tháng đợi chờ!
Đời xót đắng.
Lạnh lùng ….
Tro bụi
Xin một lần …
được "cháy” trong Thơ!

Xin một lần
Tiếng Yêu –
kiêu hãnh
Mây trắng tan
và Hạ qua thôi!
Em sẽ về
Biển sâu
... trầm tích!
Trở lại đời!
Hoa nắng … ngủ trên môi!!!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn, tối thứ năm!

10/05/2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CHÁY! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM