Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_BÀI KHÔNG TÊN GỬI...


BÀI KHÔNG TÊN, GỬI NGƯỜI BẠN NHỎ
---   ooo   ---

Ta không về đó nữa,
Nơi ngày xưa – rất yêu.
Em ơi! đừng trăn trở
Bài Thơ… xa xót nhiều!

Em như trang giấy mới,
Người là giọt khói lam
Ta như tia nắng rọi…
Yêu… nhưng lòng không tham!

Nhiều người tấm tắc khen
Em là biểu tượng ĐẸP
Sao hôm nay quá hẹp?
Lộ liễu lòng nhỏ nhen….???

Thân tặng em nụ cười,
Cất đi tâm đố kị,
Hãy để lòng thảnh thơi,
Hõi người em thân quí!!!

PHAN NGỌC HẢI
2h30-07-10-2011
.

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_BÀI KHÔNG TÊN GỬI... "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM