Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_GÒ CÔNG - NỖI NHỚ!


GÒ CÔNG – NỖI NHỚ
                           ---   ooo   ---


Lâu, không về Gò-Công
Nhớ Gò-Công da diết
Mười năm rồi cách biệt
Thị xã – vẫy  tay chào!

Tháng tư nào vào Hạ
Rát mặn nắng Tân Thành
Bụi đường in đỏ lá
Vẫn dịu dàng – mắt anh.

Tháng bảy mưa sùi sụt
Chim mớ ngủ trên cành
Kiến ngồi nhà, ngại gió!
Vẫn nồng nàn – mắt anh!

Chợt một chiều chớm Đông
Bài Thơ tình lỡ dỡ
Vẫn mắt anh … bão bùng !!!
Thị xã thành nỗi nhớ
Em gọi thầm: GÒ CÔNG!

Chiều nay ngồi thương quá,
Gò Công đôi mắt xưa
Mười lần me thay lá
Viết bài thơ: Sang Mùa!

                          PHAN NGỌC HẢI.

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_GÒ CÔNG - NỖI NHỚ! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM