Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NÓI VỚI...TH

NÓI VỚI TH....
---   ooo   ---

Đừng hờn dỗi

Bài thơ
Th  nhé!
Cái chữ vô tri,
Chẳng tội tình.

Con người,

Danh  lợi,
Nhục – Vinh
Thành bại.

Trái tim

 Yêu ghét
Bão giông
Hoang oải.

Dưới Biển sâu

Loài ĐÁ
Đau thương
Lăn lóc…

Chốn đại ngàn

Cánh chim
Đơn lẻ
Giữa cuồng phong….

Bao nhiêu chuyện đời thường
Gang tấc,
 Viễn vông…

Th ơi,
Cái chữ nhỏ nhoi
Gồng mình
Cõng những đảo điên
Nhân thế…

Đừng giận dỗi

Bài thơ
Th  nhé!!!
               
             PHAN NGỌC HẢI
.

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NÓI VỚI...TH "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM