Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_GIAO THOA


GIAO THOABài thơ không có khói
Mà sao khóe mắt cay?!  
Loa Thành xưa còn đó            
Nghiêng bóng. Kỉ niệm đầy!

Tiền Giang chiều mưa mau  
Thoáng qua rồi - chợt tạnh
Phút thăng hoa, nồng cháy   
Suối ngàn thơ … tràn đầy!

Sóng SÔNG TIỀN dào dạt
Đổ chín cửa – trùng khơi
Biển bao la, tím ngắt
Quen nắng mưa – chợ đời!

Hà Nội, Hà Nội ơi!
Đất "nghìn năm văn hiến”
Thác dâng vàng  - Thơ sôi
Nỗi niềm riêng … giữ chặt!

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn, Chiều thứ tư!
16/05/2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_GIAO THOA "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM