Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_ƯỚC!
ƯỚC….
---   ooo   ---

Có nỗi buồn không thể gọi tên,
Có niềm đau, cất vào quên lãng.
Cho tôi xin – một ngày đẹp nắng
Một ngày thôi. Giấc ngủ YÊN BÌNH!

Tôi sẽ mãi trôi vào khoảng lặng,
Chuỗi ngày qua, xin giữ bên lòng,
Ước lần…tĩnh tại chốn thinh không
Chẳng: Yêu ghét! Buồn vui…Giả dối…!!!

PHAN NGỌC HẢI
Sáng 12-10-2011


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_ƯỚC! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM