Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CŨNG... DÒNG SÔNG!
CŨNG...DÒNG SÔNG!
---   ooo   ---


Có dòng sông Tuổi Thơ
Trôi qua miền kí ức
In bóng một con đò
Niềm vui ngày rất thật!

Có dòng sông đầy nắng
Đỏ thắm cánh buồm tươi…
Gót son về. Chiều vắng.
Chưa lấm chân – chợ đời…!

Có dòng sông tím biếc,
Soi bóng một vầng trăng
Khúc ca – Sầu li biệt!
Trăng chưa tròn – đã tan…!

Có dòng sông bàng bạc,
Trở mình, cuộn phù sa…
Câu Thơ muộn … ngơ ngác.
Thương người!
Rồi thương Ta!

PHAN NGỌC HẢI
07:00-13-10-2011

,

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CŨNG... DÒNG SÔNG! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM