Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TẠ TỪ!TẠ TỪ
---   ooo   ---


Ta – chiếc thuyền.
Giữa Biển khơi đầy sóng!
Nghiêng phía nào,
Cũng ngã dụi – phong ba!
May, còn câu Thơ,
Trái tim cháy bỏng…
Vườn khép rồi!
Xin anh,
Tiếng,
Thứ tha!!!

PHAN NGỌC HẢI
16:00-13-10-2011 

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TẠ TỪ! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM