Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_MƯA 1


MƯA !!!


Chiều nay trời vẫn mưa
Nát …
chiếc lá ngày xưa
Đau!
Tên người – chưa cũ!
Tím!
Hồn ta … ngu ngơ!

Ngỡ suốt đời tri âm
Ai vui –
dứt giọt cầm?!
Bài thơ Thu,
ta cất.
Giờ,
nhìn nhau –
Xa Xăm !!!

PHAN NGỌC HẢI
SG Chiều mưa!

14 – 05 - 2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_MƯA 1 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM