Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TRẢ AI - LỜI TRÁCH...!


TRẢ AI - LỜI TRÁCH...!

Ngậm ngùi, đọc lá thư ai
Giọt dài giọt vắn, lay phay … mưa chiều!

Tròng trành … lỗi nhịp cầu Yêu
Cuối đời chiếc bóng … liêu xiêu - lối về.

"Hình như  em phải bùa mê …?”
Xé lòng! câu  trách – tái tê … dạ rầu!

Khối tình  chôn chặt ... cõi sâu
Lịm hồn về  với Trăng Sao – thuở  nào!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG, 3:30 – 20 – 05 - 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TRẢ AI - LỜI TRÁCH...! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM