Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TỰ NHỦ MÌNH !


TỰ NHỦ MÌNH !


"Gió mây đánh bóng câu thề
Tri âm tuốt vỏ…tái tê ruột già”  (*)

Chiều buồn trách hạt mưa sa
 Nắng rơi đỉnh dốc xế tà bờ tây

Nửa đời chọn kiếp so dây…
Đa đoan lệch gánh gối mây bồn chồn.

Từ Quy…níu kéo hoàng hôn
Tiền Giang trở dạ…sóng cồn Thành Loa…

PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn Chiều cuối tuần!
18 – 05 - -2012

(*) Thơ Đăng Thuyết

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TỰ NHỦ MÌNH ! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM