Thơ mới nhất:

Menu

XUÂN – TÔI VÀ CÁI BÓNG!

XUÂN – TÔI VÀ CÁI BÓNG !


Hình như, Mùa Xuân đã đến rồi!
Chút gì phơi phới giữa hồn tôi?
Có con chim Khách vừa chao đến,
Xông đất đầu năm – rót tiếng vui!

Tôi trải lòng tôi giữa đêm Xuân,
Bóng tôi lặng lẽ, cũng ngập ngừng!
Thương tôi, bóng chẳng bao giờ giận
Dù cả đời tôi – nhớ người dưng!

Đêm nay, thương nhớ người dưng thật
Không khí nồng ran - pháo giao thừa, (*)
Tôi và cái bóng cùng thao thức
Gửi đến người dưng những câu Thơ!

Người dưng nhé, đừng bao giờ biết
Có người thương nhớ - đó là tôi!
Yêu người. Tôi cất trong sâu thẳm
Tôi và cái bóng – cũng đủ đôi!!!

PHAN NGỌC HẢI
(*) Pháo Hoa
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " XUÂN – TÔI VÀ CÁI BÓNG! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM