Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NẮNG ...!!!


NẮNG ...!!!

Rồi cũng  qua những ngày mưa bão
Nắng đã về  cùng gió thung thăng
Dẫu đã  muộn!
Chút chiều –  tạnh ráo...
Em,
nâng niu
Hôn ...
sợi  nắng  vàng!!!

PHAN NGỌC HẢI
SG, 4:30 – 22 – 05 – 2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NẮNG ...!!! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM