Thơ mới nhất:

Menu

HOA... TÀN!

HOA... TÀN!


Thân em - một xác Hoa tàn!
Bướm chê, Ong chán
Khóc hoàng kim...
Xưa!
Thanh xuân kẻ đón người đưa
Vợ khắp thiên hạ
Dư thừa cuồng say!

Cuối mùa nhan sắc - Đọa đày.
Chiếu chăn lạnh lẽo
Đêm gầy guộc... Đêm!
Tóc xưa liễu rũ, môi mềm!
Trăng nay giá lạnh
Cháy thèm... bờ vai!

Mai về với đất... Còn ai!
Một thời hoan lạc - xót cay... phận hèn?
Dăm cành Hoa trắng ủ ê
Ấm người dưới mộ
Hoa kề... kiếp Hoa!!!!

PHAN NGỌC HẢI
11:30 - 28/12/2016Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " HOA... TÀN! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM