Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_GỬI...TH!


GỞI     TH….
--   ooo   ---

 @ Một cái tên nghe đời hiền đến lạ
Dẫu lòng đang dậy sóng,  cũng bình an
Trời vào Đông, cây rụng hết lá vàng
Là lộc nõn, chồi non đang hiện diện

Cảm ơn nhé, một người mang tên –THIỆN !
Cảm ơn đời, tôi có chút ngày vui
Giờ nhìn lại - quá khứ đã ngậm ngùi
Tôi chúc Th - một đời vui viên mãn
                                  
 @ Một cái tên làm lòng tôi khắc khoải

Như Hoàng hôn , nhớ lại buổi Bình minh
Như ngày mưa, mơ giọt nắng trong lành
Tên - không lửa, mà đốt hồn tôi cháy bỏng!

Cũng tên ấy, tôi nghìn lần thất vọng
Thực hay mơ ? sao cứ mãi bàng hoàng
Ngỡ địa cầu trở lại thuở hồng hoang
Người và Tên - cả một trời cách biệt !!!

                          PHAN NGỌC HẢI.

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_GỬI...TH! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM