Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NGỜ...!
NGỜ!!!
---   ooo   ---


Ta trở về đây, tìm kỉ niệm
Một thời yêu dấu,
Nay còn đâu?!

Cửa đóng, then cài
Tường giậu đổ…
Hồn Thơ ngày cũ,
Giờ úa nhàu!!!

Chưa xa lắm,
Thuở còn lưu luyến,
Môi thơm, mắt biếc
Nhựa đời tươi…!

Níu câu Thơ cũ,
Hồn xao xuyến,
Xé nát đời nhau
Một chữ….
NGỜ!!!

PHAN NGỌC HẢI
15:00 – 12 – 11 - 2011
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NGỜ...! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM