Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_HẾT...!HẾT ... !!!


Em còn nửa  mảnh Trăng buồn
Một con tim rỗng, nửa hồn thơ …đau!
Tan rồi một cuộc bể dâu
Câu thơ buốt, khúc nhạc sầu …
Đắng môi!
HẾT  (*)

Thôi, đã hết!
Còn gì hoài vọng nữa?!
Tình mất rồi!
Tôi trách mãi lòng tôi!

Biển tím thẫm…..
Muôn đời là Biển Nhớ
Khóc một lần
Để suốt kiếp … xa xôi!!!

PHAN NGỌC HẢI
9:30 – 10 – 04 – 2012Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_HẾT...! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM