Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_HỒN HOA


HỒN HOA

Còn gì đâu anh
Ngoài con tim héo
Mấy dòng Thơ xanh
Tan trong giông bão!

Mảnh hồn xơ tướp
Ngày tháng buồn trơ
Cổng lòng đã khép
Vùi chôn … đợi chờ!

Một đời mơ hoang
Thơ tình lang thang
Chòng chành bến Nhớ
Nhạn kêu. Chiều tàn!

Phương Nam  mùa Trăng
Lẻ loi đêm vắng
Cô phòng nhện giăng
Đóa Hồng … khát nắng!

Nhấp hạt sương khuya
Cánh run bần bật
Giọt Trăng đầm đìa
Miền yêu … bỏng rát !!!

PHAN NGỌC HẢI
Tối 11 – 04 - 2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_HỒN HOA "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM