Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CM CHO BẠN


CM CHO KEDONGBAC


"Gửi người Lục bát giao duyên,
Câu thơ-hơi thở. Nỗi niềm- riêng chung.
Dẫu đời mưa gió, bão bùng
Người như con nhện, nhã từng sợi tơ,
Yêu thương. Ăm ắp dòng thơ,
Có núi cao ngất, có bờ biển xa…
Có câu lí, khúc ngân nga..
Mỗi câu sáu tám- bài ca ân tình.
Gửi người Lục bát tình xanh…..!!!"PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CM CHO BẠN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM