Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TÌNH YÊU!


TÌNH YÊU


* Tôi viết cho Tôi!

Tình chúng ta,
Ví: đất, trời – cũng hẹp!
Vũ trụ vô cùng,
không sánh nổi:
NHỚ THƯƠNG!

Chẳng cao siêu,
Hai trái tim nhỏ - bình thường,
Không vĩ đại,
Chứa ngôn từ …. Hoa mĩ!!!

PHAN NGỌC HẢI
11:00-20-11-2011


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TÌNH YÊU! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM