Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CHIẾC LÁ THU XƯA....


CHIẾC LÁ THU XƯA....


Mai nhắm  mắt, về miền tịnh thổ
Xin gọi  người – hai tiếng: cố nhân!
Đừng rắc  hoa, thắp hương phần mộ
Gửi dùm em – một chiếc lá  vàng!

Chiếc lá  vàng của mùa Thu cũ
Có bài thơ  Dang Dỡ ... riêng em!
Em ra đi,  hành trang – nỗi Nhớ
Nơi lòng  sâu, ngủ giấc yên bình!

Chỉ có thế  mới mong quên lãng
Nỗi niềm  riêng cất giữ trong hồn
Em yêu lắm,  những ngày đẹp nắng
Giờ hết  rồi!
Tất cả ...
Hoàng Hôn!!!


PHAN NGỌC HẢI
Sài Gòn,  2:00 – 25 – 03 - 2012

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CHIẾC LÁ THU XƯA.... "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM