Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NHÀ TÔI!

NHÀ TÔI !
    ---   ooo   ---


Nhà tôi đó,
Cửa luôn rộng mở,
Đón bạn bè
Chia sẻ những buồn vui.

Bao lo toan,
Vinh nhục…
Kiếp con người.
Cõi trần thế,
Phù Du ….
Xin gác lại !!!

Mảnh vườn nhỏ
Còn lẫn nhiều cây dại
Người ươm trồng,
Chỉ mỗi trái tim xanh
Che nắng,
 Ngăn mưa
Mong trái  ngọt, hoa lành

Mời bạn ghé,
Cửa nhà tôi…
Rộng mở…

PHAN NGỌC HẢI

Saigon, 05-05-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NHÀ TÔI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM