Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_BUỒN TÔI!Đoàn tàu xình xịch rời ga
Lòng ta ì ạch,
chở ba, bốn …. Buồn!
Cánh chuồn hời hợt
- quay lưng
Tiếng chim cuốc - trách
Nửa gần, nửa xa!

Nếu mai
Rời cõi … ta bà
Chấp tay, tôi vái
Xin tha … kiếp Người!
Cho tôi làm áng mây trôi
Làm thân hoàng điệp,
mọc nơi hiên chùa!
Sớm chiều
Hương khói, nghe chuông …
Trả đời - Yêu, Ghét
Đoạn trường … đã mang!

Bây giờ
Chữ NẾU - chưa sang
Câu thơ rút ruột
Vẫn trang … BIỂN BUỒN!!!

PHAN NGỌC HẢI
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_BUỒN TÔI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM