Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_VỀ NHÉ ANH!
VỀ NHÉ ANH  !
---   ooo   ---
(Viết tặng riêng BT – cô bạn thân của tôi!)


Chiều qua sông!
Thương con đò đứng đợi.
Sào cặm rồi,
Bãi vắng, bóng lau thưa…
Bìm Bịp kêu,
Ngập ngừng con nước rối.
Ngày lụn tàn,
Anh – Anh! sắp về chưa?!

Đời … mưa gió!
Bếp lửa nhà vẫn đỏ,
Những chồi non,
Nhao nhác… sợ xa cành….
(Em sẽ quên,
Những gì… không đáng nhớ!)
Mâm cơm chiều,
Con đợi.
Về !
Nhé !
… Anh !!!

PHAN NGỌC HẢI
4:30 - 17 – 10 - 2011Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_VỀ NHÉ ANH! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM