Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NÓI VỚI ANH!
NÓI VỚI ANH  (*)
---      ---

Phương Nam, trời đã bớt mưa!
Một cơn lũ lớn, cũng vừa về xuôi…
Cảm ơn anh đã ngậm ngùi,
Viết bài Thơ nhỏ… bồi hồi.
Tặng quê!

Bây giờ ngoài ấy –
Đông về?!
Rét thời – đậm, nhạt…
Tình quê … giữ nồng!
Anh ơi! Chớ để Đông phong
Buốt lòng sương phụ -  vợ chồng ....
Nha anh!
Giữ cho khói bếp nguyên lành
Đừng chê muối mặn,
Chọn canh … nhà ngoài!!!

Dù em – ngày muộn, nắng phai,
Vẫn dành mùa ngọt, đất đai .... đồng mình!!!
Gửi anh – Lục Bát tang tình,
Một đôi đũa lệch!
Chúng mình – Khó DUYÊN!!!

PHAN NGỌC HẢI
12:30 - 15-10-2011
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NÓI VỚI ANH! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM