Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TRĂNG….!


TRĂNG….!Trăng treo lơ lững hiên trời
Hình như trăng cũng nhớ người – vừa xa?!
Hình như Trăng hiểu lòng ta …
Nên Trăng bàng bạc ánh ngà
Trăng ơi!

Nghìn xưa có kẻ quên đời
Ôm Trăng tự vẫn.
Thơ người … lưu danh
Đêm nay trần thế 
Độc hành
Vầng Trăng … neo đậu bờ anh 
Ngọt ngào!!!

PHAN NGỌC HẢI
Tối cuối tuần,
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TRĂNG….! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM