Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TÔI RU TÔI!TÔI RU TÔI
---   ooo   ---


Tôi ru tôi,
Giữa trưa buồn.
Tôi ru tôi,
Dưới nắng sương cuộc đời!

Tôi ru tôi,
Khúc thơ vui,
Qua ngày bão tố,
Vượt thời chông chênh!

Tôi ru tôi,
Với bồng bềnh,
Vầng trăng biêng biếc
Mông mênh Biển chiều!

Tôi ru tôi,
Những thương yêu,
Trái tim non dại,
Nói điều…
Ru tôi !!!

PHAN NGỌC HẢI
15:00-22-10-2011Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TÔI RU TÔI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM