Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NHỚ QUÊ!
NHỚ QUÊ
---   ooo   ---


Chiều ngồi vọc nước ven sông,
Nhớ ơi là nhớ - cánh đồng Tuổi thơ!
Góc quê dang rộng tay. Chờ!
Sài Gòn – Bến tạm! Câu Thơ… nửa vời!!!

PHAN NGỌC HẢI
Saigon, 22-10-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NHỚ QUÊ! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM