Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TÍM!TÍM
---   ooo   ---


Bởi ngày xưa em yêu sắc tím,
Bài Thơ đầu anh tặng " Mực mồng tơi”!
Cứ ngỡ trang đời – trang Thơ ngọt lịm…
Đâu hình dung – hai đứa… lại hai nơi!!!

Chiều nay, vô tình em mua Lan tím,
Chuyện ngày qua,  bừng  trở giấc… trong hồn,
Em ôm mặt.
Vầng trăng xưa … bật khóc.
Tím đời em.
Tím cả hoàng hôn!!!

PHAN NGỌC HẢI
03:30 – 18 – 10 - -2011Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TÍM! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM