Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_GỬI & MẤTMẤT
---   ooo   ---

Tôi về Đà Lạt ngày Thu,
Trên vai, vướng chút mây mù…xa xưa.
Lạy trời ! Đừng nữa – mây mưa.
Lỡ duyên, nên chuyến đò đưa ...thiếu người..!!!

PHAN NGỌC HẢI
ĐàLạt tối 04-8-2011GỬI…
---   ooo   ---

Mai tôi đi,
Đà Lạt thành nỗi nhớ!
Gửi chút buồn…
Trên đỉnh Langbiang
Cất dùm tôi
Bài Thơ đang viết dỡ,
Mái phố chiều,
Mưa phủ
Trắng … màu tang !!!

PHAN NGỌC HẢI
ĐL, tối cuối 06-08..Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_GỬI & MẤT "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM