Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NHẬT KÍ


NHẬT KÝ
 ---   ooo   ---

SÁNG

Hôm nay giỗ Nội
Về không được.
Một nén hương lòng,
Con thắp,
Dâng!
Nội ơi!
Giông tố,
Đời xuôi ngược
Con – kẻ độc hành…
Nội gia ân !!!CHIỀU

Thôi đừng rơi nữa,
Mưa yên!
Giọt găm xuống đất
Giọt xuyên mái nghèo!
Tiếng em bé khóc   ỉ eo,
Mẹ còn quang gánh
Cheo leo… cuối trời…!

* (Đi ngang nhà hàng xóm)TỐI

Cà phê sóng sánh rơi từng giọt,
Như mắt rầu,
Ai,
Buổi tiễn đưa.
Cầm tay – không nói
Buồn thảng thốt
Từ đó – hồn tôi
Mãi mãi mưa !!!

PHAN NGỌC HẢI
    11-08-2011


.

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NHẬT KÍ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM